Wersja obowiązująca z dnia

Filmiki edukacyjne

Osiem krótkich filmów edukacyjnych, które wyjaśniają najczęstsze problemy natury konsumenckiej, m.in.:
- różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją;
- sposób skutecznego składania reklamacji z tytułu rękojmi w sklepie stacjonarnym;
- uprawnienia przysługujące konsumentom z tytułu zakupów przez Internet (zawierając umowę na odległość);
- uprawnienia przysługujące konsumentom w razie uszkodzenia przesyłki kurierskiej;
- schemat zachowania się przedsiębiorcy - oszusta, który podszywając się za dotychczasowego dostawcę energii/usług telekomunikacyjnych, w rzeczywistości namawia do podpisania umowy ze sobą (tj. nowym dostawcą usług);
- uprawnienia konsumenta w sytuacji opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu;
- okoliczności związane z dozwoloną działalnością firmy windykacyjnej.


Filmy zostały umieszczone na kanale YouTube o nazwie TV Konsument (link: https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w ) oraz profilu Stowarzyszenia AQUILA na platformie Facebook (link: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aquila-1776163072705424/ )