Wersja obowiązująca z dnia

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2018 rok

Opinia