Wersja obowiązująca z dnia

Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok - Starostwo Powiatowe

Rachunek