Wersja obowiązująca z dnia

Rok 2019

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Janusz Mucha

Wojciech Michańczyk

Aleksander Olechnowicz

 

Sekretarz Powiatu
Henryk Brochocki

Skarbnik Powiatu
Helena Orzeł