Wersja obowiązująca z dnia

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Opinia