Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Opinia

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu