Wersja obowiązująca z dnia

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za 2018 rok

Sprawozdanie