Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie możliwosci sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na 2020 rok

Opinia