Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za 2019 rok

Sprawozdanie