Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: opinie_rio

Ogłoszono przez Anna Drozdowska

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2019 rok