Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: zarzad_sprawozdania_fin

Ogłoszono przez Anna Drozdowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu