Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie