Wersja obowiązująca z dnia

Rok 2020

Jan Harhaj

Jarosław Kogut

Janusz Mucha

Wojciech Michańczyk

Aleksander Olechnowicz

 

Sekretarz Powiatu

Henryk Brochocki

Skarbnik Powiatu

Helena Orzeł