Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Opinia