Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Lidzbarskiego za I kwartał 2021 r.

Informacja