Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu

Załączniki

  • zal_2_u_156
    format: pdf, rozmiar: 182.19 KB, data dodania:
  • tabele_u_156
    format: pdf, rozmiar: 1.83 MB, data dodania:
  • zal_1_u_156
    format: pdf, rozmiar: 2.74 MB, data dodania: