Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięie drzew.

Załączniki