Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budzetu Powiatu Lidzbarskiego za II kwartał 2021 r.

Załączniki