Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

Załączniki