Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Załączniki