Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lidzbarskiego

Załączniki