Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Lidzbarskiego za IV kwartał 2021 r.

Załączniki