Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Lidzbarskiego za I kwartał 2022 r.

Załączniki