Wersja obowiązująca z dnia

rok 2022

Jan Harhaj 1
Jan Harhaj 2
Jan Harhaj 3
Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiewski

 

Sekretarz

Dominika Wołejsza

Skarbnik

Helena Orzeł