Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Lidzbarskiego za II kwartał 2022 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Lidzbarskiego za II kwartał 2022r.