Wersja obowiązująca z dnia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lidzbarskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Załączniki

  • opinia RIO
    format: pdf, rozmiar: 66.08 KB, data dodania: