Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

Załączniki

Treść aktu

Załączniki