Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi

Załączniki

Treść aktu