Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2023-2030

Załączniki

Treść aktu

  • WPF2023
    format: pdf, rozmiar: 6.4 MB, data dodania:
  • u_277
    format: pdf, rozmiar: 19.78 KB, data dodania: