Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Przedmiotem zamówienia jest:

Uwaga!   Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 30.10.2018 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zamówienia