Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Adamowicz

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Numer zamówienia: PŚZ.272.17.2018

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

TED/UZP: 636299-N-2018

Przedmiotem zamówienia jest:

Uwaga!   Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 30.10.2018 r.

Załączniki: