Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu pomieszczeń bursy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert