Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dominika Wołejsza

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu pomieszczeń bursy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Numer zamówienia: 1

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warm., pok. 206 -sekretariat

Załączniki: