Wersja obowiązująca z dnia

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lidzbarskiego w związku z realizacją w 2018 roku inwestycji prowadzonych przez powiat i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik zamówienia