Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Budownictwa i Architektury

Naczelnik Wydziału 

Józef Białuski 
Telefon: 89 767 79 62
pokój nr 112

Inspektor

Eugeniusz Gwiazda
Telefon: 89 767 79 62
pokój nr 110

Inspektor

Beata Błażek
Telefon: 89 767 79 62
pokój nr 110

Inspektor

Marta Cichy
Telefon: 89 767 79 60
pokój nr 111

Telefon komórkowy do Wydziału: 530 241 949