Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Budownictwa i Architektury

Naczelnik Wydziału 
p. o. Naczelnika Wydziału Marta Cichy
Telefon: 89 767 79 61
pokój nr 112

Inspektor
Beata Błażek, Daria Werkowska
Telefon: 89 767 79 62
pokój nr 110

Inspektor
Franciszek Jurgielewicz, Małgorzata Liszkowska
Telefon: 89 767 79 60
pokój nr 111

Telefon komórkowy do Wydziału: 530 241 949