Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Organizacyjny

Naczelnik wydziału

Ewa Alchimowicz
Telefon: (089) 767-79-30 
pokój nr 211

Inspektor do spraw obsługi organów powiatu

Anna Drozdowska
Telefon (089) 767-79-25
pokój nr 212

Podinspektor do spraw kadrowych

Dominika Wołejsza 
Telefon: (089) 767-79-38
pokój nr 311

Inspektor do spraw kancelaryjno-technicznych

Grażyna Sadowska
Telefon: (089) 767-79-27
pokój nr 201

Informatyk

Łukasz Żarnowski
Telefon: (089) 767-79-40
Kom.: 530 243 322
pokój nr 313

Inspektor do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Aneta Muszak
Telefon: (089) 767-79-28
pokój nr 201