Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Organizacyjny

Naczelnik wydziału

Dominika Wołejsza
Telefon: (089) 767-79-30
Kom.: 667 677 596 
pokój nr 211

Inspektor do spraw obsługi organów powiatu

Anna Drozdowska
Telefon (089) 767-79-25
pokój nr 212

Inspektor do spraw kancelaryjno-technicznych, 
 stowarzyszeń i fundacji

Aleksandra Warmińska
Telefon: (089) 767-79-27
pokój nr 201

Informatyk

Łukasz Żarnowski
Telefon: (089) 767-79-40
Kom.: 530 243 322
pokój nr 313

Inspektor do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Aneta Muszak
zastępstwo Anna Żamejć

Telefon: (089) 767-79-28
pokój nr 201

Sekretarka

Magda Staszkiewicz
Telefon: (089) 767-79-24
Kom.: 667 675 752
pokój nr 203