Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Ochrony Środowiska

Pracownicy Wydziału:

Naczelnik Wydziału
Agata Sielicka
Telefon: 767-79-36 
pokój 309

Inspektor
Czesław Okuniewicz
Telefon: 767-79-37
pokój 310

Inspektor
Iwonna Ficek
Telefon: 767-79-35
pokój 308