Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Ochrony Środowiska

Pracownicy Wydziału:

Naczelnik Wydziału
Agata Sielicka
Telefon: (089) 767-79-36
Telefon kom. 667-675-514
pokój nr: 309

Inspektor
Iwonna Ficek
Telefon: (089) 767-79-35
pokój nr: 308

Podinspektor
Kinga Gajdamowicz
Telefon: (089) 767-79-37
pokój nr: 310