Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Ewa Alchimowicz
Telefon: 89 767-79-30,
Sekretariat Starostwa: 89 767-79-00
pokój nr 211

Dni i godziny przyjęć interesantów:
Czwartek w godzinach: 8.00 - 14.00