Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiat

Statut Powiatu Lidzbarskiego

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie wyboru Starosty Lidzbarskiego - uchwala

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie wyboru Wicestarosty - uchwala

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu - uchwala

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (.PDF)

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (.PDF)

Zaświadczenie ZUS z dnia 18.01.2018 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek - zaswiadczenie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach- Starostwo

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Powiat