Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiat

Statut Powiatu Lidzbarskiego

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie wyboru Starosty Lidzbarskiego - uchwala

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie wyboru Wicestarosty - uchwala

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu - uchwala

Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Lidzbarskiego - uchwała

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (.PDF)

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (.PDF)

Zaświadczenie ZUS  o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach- Starostwo

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Powiat