Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Wymagane dokumenty:
  • W przypadku nadania uprawnień szkoły publicznej szkole z dniem rozpoczęcia działalności wymagane są dokumenty, jak przy ubieganiu się o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
  • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.).
  • Pozytywna opinia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Opłaty:
Brak
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Wyszyńskiego 37,
pokój 206, I piętro.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (89) 767 79 46, 767 79 45.
Podstawa prawna:
Art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)