Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział oświaty, kultury i promocji

Ogłoszono przez Zofia Mickiewicz

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Wymagane dokumenty:
  • W przypadku nadania uprawnień szkoły publicznej szkole z dniem rozpoczęcia działalności wymagane są dokumenty, jak przy ubieganiu się o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
  • Pozytywna opinia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Opłaty:
Brak
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Wyszyńskiego 37,
pokój 206, I piętro.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (89) 767 79 45, 767 79 46.
Podstawa prawna:
Art. 82 ust. 2 pkt. 6, art. 82 ust. 2a oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)