Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszono przez Adam Mergalski | wersja archiwalna

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU PRZEZ GEOPORTAL

Geoportal Powiatu Lidzbarskiego  - umożliwia dostęp do danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w trybie publicznym oraz w trybie chronionym.

 

 

 1. Wydawanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków, (Formularz EGiB)
 1. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Formularz P z załącznikami P1-P8)
 1. Udostępnienie materiałów z zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości, (Formularz P z załącznikiem P4)
 1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, (WNIOSEK GKK-W-7/7)
 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (WNIOSEK GKK-W-1/4),
 1. Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego, (WNIOSEK GKK-W-2/3)
 1. Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, (WNIOSEK GKK-W-3/3)
 1. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lidzbarskiego,
 1. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych, formularz: ZG   lub    formularz:  ZK,
 1. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, formularz Zawiadomienie o wykonaniu prac,
 1.  Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, (WNIOSEK o uwierzytelnienie dok geod-kart)
 1.  Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków danych  będących przedmiotem umowy dzierżawy gruntów rolnych. (WNIOSEK GKK-W-10/3)
 1. Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków  (WNIOSEK GKK-W-11_5)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu;

          Załącznik: RODO-informacja nr 1

 • najem, dzierżawa, użyczenie

          Załącznik:  RODO-informacja nr 2 

 • prowadzenie i udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencja gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

          Załącznik: RODO-informacja nr 3

Załączniki: