Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami

Ogłoszono przez Adam Mergalski | wersja archiwalna

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu;

          Załącznik: RODO-informacja nr 1

  • najem, dzierżawa, użyczenie

          Załącznik:  RODO-informacja nr 2 

  • prowadzenie i udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencja gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

          Załącznik: RODO-informacja nr 3

 


1)   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,

 wniosek GKK-W-1/4,

2)   Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego,

wniosek GKK-W-2/3,

3)   Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,

wniosek GKK-W-3/3,

4)   Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lidzbarskiego,

5)    Wydawanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków, 

Załatw przez Geoportal 

formularz EGiB,

6)   Udostępnienie materiałów z zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości,

formularz P z załącznikiem P4,

7)   Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

wniosek GKK-W-7/7,

8)   Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych,

formularz:  ZG     lub    formularz:  ZK,

9)   Przekazywanie wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

formularz   Zawiadomienie o wykonaniu prac,

10)   Uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych,

Wniosek o uwierzytelnienie dok geod-kart,

11)   Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków danych  będących przedmiotem umowy dzierżawy gruntów rolnych.

 wniosek GKK-W-10/3,

12)   Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 wniosek GKK-W-11_5,

13)   Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

formularz P z załącznikami P1-P8.

 

Załączniki: