Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Załatw spr. wydział ochrony środowiska

Ogłoszono przez Iwonna Ficek | wersja archiwalna

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

 SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 1. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej
  - wniosek
  inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Zgłoszenie innej dokumentacji geologicznej
  - wniosek
  - inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych (złoża kopaliny, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich)
  - wniosek
  - inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
  - wniosek
  - inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
  - wniosek
  inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Określenie kierunku i terminu rekultywacji
  - wniosek
  - inf. o przetwarzaniiu danych osobowych
 7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  - wniosek
  - inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 8. Wydawanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
  - wniosek, wniosek o wtórnik lub wymianę
  - inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 9. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowy ryb
  - wniosek
  - inf. o prztetwarzaniu danych osobowych
 10. Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE - wniosek
 11. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów - wniosek
 12. Zezwolenie na zbieranie odpadów - wniosek
 13. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - wniosek
 14. Zezwolenie na transport odpadów - wniosek
 15. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów - wniosek
 16. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko - wniosek
 17. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - wniosek
 18. Usunięcie drzew lub krzewów - wniosek
 19. Pozwolenia zintegrowane
 20. Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami
 21. Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną - wniosek
 22. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej - wniosek