Wersja obowiązująca z dnia

SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

 SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 1. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej
 2. Zgłoszenie innej dokumentacji geologicznej
 3. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych (złoża kopaliny, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich)
 4. Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
  • wniosek
  • inf. o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
 6. Określenie kierunku i terminu rekultywacji
 7. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 8. Wydawanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 9. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowy ryb
 10. Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE
 11. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów
 12. Zezwolenie na zbieranie odpadów
 13. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 14. Zezwolenie na transport odpadów
 15. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 16. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko
 17. Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 18. Usunięcie drzew lub krzewów
 19. Pozwolenia zintegrowane
 20. Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami
 21. Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną
 22. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej