Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: majatek_powiatu

Ogłoszono przez Adam Mergalski | wersja archiwalna

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego-stan na 31_12_2015

Załącznik nr 2

do uchwały Nr OR.0025.81.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23.03.2016

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego

stan na 31.12.2015 r.

 

 I. Przysługujące Powiatowi Lidzbarskiemu prawa własności nieruchomości

 

Lp.

Miejscowość

Obręb

Działka

Udział

Pow.

KW

Władający

Forma władania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Dąbrowskiego

3

5

1/1

40,9498

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Rolna

3

6/1

1/1

34,4619

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

4

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/6

1/1

52,1523

19358

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

Lidzbark Warm.

4

3/3

1/1

1,4466

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

Lidzbark Warm.

4

3/4

1/1

9,4712

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

7

Lidzbark Warm.
ul. Wierzbickiego 3A

12

17

1/1

2,4701

19066

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

8

Koniewo

18

3/6

1/1

50,1800

19554

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

191,1319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Krasickiego 4

10

29

1/1

0,8465

19009

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,8465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Szkolna 3

10

89

1/1

0,6295

19010

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,6295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Orła Białego 5

11

40/2

1/1

1,7796

11645

Zespół Szkół Zawodowych
Im. Stanisława Staszica
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

1,7796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. 1 Maja 20

2

89

1/1

0,2231

OL1L/00021861/6

Zespół Szkół Zawodowych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

trwały zarząd

2

Orneta
ul. Kopernika

3

155/3

1/1

0,1062

OL1L/00023636/4

Zespół Szkół Zawodowych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,3293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. 1 Maja 28

2

94/2

1/1

1,0215

OL1L/00021860/9

Zespół Szkół Ogólnokształcących

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

1,0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. Dworcowa 8

2

134/1

1/1

0,5879

OL1L/00021860/9

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Mój Dom" w Ornecie

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,5879

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Bartoszycka 3

5

122/2

1/1

2,7473

17745

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warm.

użytkowanie

2

Lidzbark Warm.
ul. 11 Listopada 15

6

109

1/1

0,6454

17748

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warm.

użytkowanie

3

Orneta
ul. Wojska Polskiego 57

5

256/2

1/1

0,1557

OL1L/00023011/7

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warm.

użytkowanie

 

 

 

 

Razem

3,5484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Poniatowskiego 3

7

30/35

1/1

0,0250

OL1L/00031960/3

Młodzieżowy Dom Kultury
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Poniatowskiego

7

33

1/1

0,0883

18935

Młodzieżowy Dom Kultury
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,1133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Dębowa 8

7

40/21

85/100

0,0244

16720

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,0244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/19

1/1

0,1949

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/20

1/1

0,1996

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

3

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/21

1/1

0,0403

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

4

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/24

1/1

0,2085

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/33

1/1

0,2466

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/35

1/1

0,5344

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

7

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/44

1/1

2,3622

OL1L/00010252/4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

3,7865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/10

1/1

0,0228

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/11

1/1

0,0484

OL1L/00021046/7

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

3

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/12

1/1

0,0385

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

4

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/13

1/1

0,0468

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/14

1/1

0,0792

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/32

1/1

0,1749

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

7

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/34

1/1

0,0316

OL1L/00010252/4

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

8

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/37

1/1

0,0281

OL1L/00019772/8

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

9

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/38

1/1

0,0386

OL1L/00019772/8

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

10

Mawry
gm. Dobre Miasto

1

438/4

1/1

2,3700

OL1O/00145147/3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

11

Mawry
gm. Dobre Miasto

1

439/3

1/1

2,8100

OL1O/00145147/3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

12

Samolubie

1

319/4

1/1

0,0499

OL1L/00030477/3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

13

Krzykały

9

102/2

1/1

0,4300

OL1L/00033486/0

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

14

Krzykały

9

102/53

1/1

1,5033

OL1L/00033486/0

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

15

Krzykały

9

102/84

1/1

0,7538

OL1L/00033486/0

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

16

Krzykały

9

111

1/1

0,6600

OL1L/00033486/0

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

17

Krzykały

9

414/1

1/1

0,3000

OL1L/00033486/0

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

18

m.Lidzbark Warm.

51 działek

25,9690

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

19

gm.Lidzbark Warm.

144 działek

183,9650

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

20

m.Orneta

37 działek

14,6250

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

21

gm.Orneta

35 działek

64,2500

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

22

gm.Kiwity

70 działek

93,0724

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

23

gm.Lubomino

73 działek

105,4659

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

496,7332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/3

1/1

0,0113

27416

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Odział Morski w Gdańsku

gospodarowanie
/dzierżawa

2

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/4

1/1

0,0158

27416

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

3

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/5

1/1

0,0055

27416

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

4

Lidzbark Warm.
ul. Wyszyńskiego

5

119/1

1/1

0,0102

OL1/00019218/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

5

Lidzbark Warm.
ul. Piękna

5

119/5

1/1

0,0458

OL1L/00019218/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

6

Lidzbark Warm.
ul. Wyszyńskiego 37

5

119/6

1/1

1,4338

OL1L/00019218/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

7

Lidzbark Warm.
ul. Zamkowa

7

176/1

1/1

0,0405

OL1L/00019832/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

8

Lidzbark Warm.
ul. Zamkowa

7

176/2

1/1

0,0201

OL1L/00019832/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

9

Lidzbark Warm.
ul. Kąpielowa

9

45/5

1/1

0,0183

OL1L/00014976/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

10

Lidzbark Warm.
ul. Kąpielowa

9

45/10

1/1

17,3741

OL1L/00014976/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

11

Lidzbark Warm.
ul. Kąpielowa

9

47/2

1/1

0,4842

OL1L/00014976/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

12

Lidzbark Warm.
ul. Żytnia

9

94/2

1/1

0,0176

OL1L/00014053/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

13

Lidzbark Warm.
ul. Krasickiego 1

10

32

430/1000

0,1839

OL1L/00019019/2

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

14

Lidzbark Warm. ul. Grunwaldzka

10

60/1

1/1

0,0002

OL1L/00033120/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

15

Lidzbark Warm.

ul. Grunwaldzka

10

60/2

1/1

0,0023

OL1L/00033120/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

16

Lidzbark Warm.

ul. Grunwaldzka

10

67/12

1/1

0,2046

OL1L/00019835/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

17

Lidzbark Warm.
ul. Żytnia

10

3048/7

1/1

0,0052

OL1L/00019835/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

18

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/3

1/1

0,0133

19767

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

19

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/4

1/1

0,0133

19768

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

20

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/5

1/1

0,0133

19769

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

21

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/6

1/1

0,0133

19770

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

22

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/8

1/1

0,0265

19771

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

23

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/26

1/1

0,3205

28774

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

24

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/29

1/1

1,5575

28774

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

25

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/30

1/1

0,2323

28774

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

26

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/36

1/1

0,0614

OL1L/00019772/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

27

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/39

1/1

0,0771

OL1L/00019772/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

28

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/40

1/1

0,1700

OL1L/00033247/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

29

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/41

1/1

0,1072

OL1L/00033247/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

30

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/42

1/1

0,1186

OL1L/00033247/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

31

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/43

1/1

0,0710

OL1L/00033247/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

32

Lidzbark Warm.
ul. Wyszyńskiego 20

11

45

1/1

0,0961

17746

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

33

Orneta
ul. Przemysłowa

2

103/5

1/1

0,0527

OL1L/00033309/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

34

Orneta
ul. Przemysłowa

2

103/6

1/1

0,0748

OL1L/00033309/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

35

Orneta
ul. Dworcowa 4

2

136/3

1/1

0,0936

OL1L/00022282/0

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

36

Pilnik

42

5/57

1/1

13,1479

OL1L/00033652/5

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

 

 

 

 

Razem

36,1338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

736,6658

 

 

 

 

II. Przysługujące Powiatowi Lidzbarskiemu prawo użytkowania wieczystego

 

 

Lp.

Miejscowość

Obręb

Działka

Udział

Pow.

KW

Władający

Forma władania

1

Klejdyty

4

75/1

1/1

1,0700

OL1L/00016978/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

2

Klejdyty

4

75/3

1/1

6,8900

OL1L/00016978/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

3

Markajmy

25

105/4

1/1

3,0100

OL1L/00031103/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

 

 

 

 

 

10,9700

 

 

 

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2014 r.

 

  1. Powiat Lidzbarski w 2015 roku nie powiększył swojego majątku.

 

  1. Powiat Lidzbarski w 2015 roku zbył majątek o wartości 225 623,96 zł:

 

a)Aktem notarialnym Rep. A Nr 3474/2015 z 07.07.2015 r. Powiat Lidzbarski darował na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomość położoną w Lidzbarku Warmińskim, oznaczoną w ewidencji gruntów
i budynków w obrębie 9, jako działka nr 94/1 o pow. 0,0296 ha, KW nr OL1L/00014053/7. Wartość przedmiotu darowizny – 49 344,64 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 64/100).

 

b)Aktem notarialnym Rep. A Nr 3498/2015 z 07.07.2015 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomość gruntową położoną w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Pięknej, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5 m. Lidzbarka Warmińskiego jako działka
nr 119/4 o pow. 0,0347 ha, KW OL1L/00019218/7 za cenę 41 062,32 (czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 32/100).

 

c)Aktem notarialnym Rep. A Nr 6459/2015 z 23.12.2015 r. Powiat Lidzbarski darował na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński nieruchomość położoną w Lidzbarku Warmińskim,
ul. Smolna, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4, jako działka nr 100/2
o pow. 0,0064 ha oraz działka nr 100/3 o pow. 0, 3412 ha, KW OL1L/00020009/9. Wartość przedmiotu darowizny – 135 217 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych).