Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o stanie mienia Powiatu Lidzbarskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LIDZBARSKIEGO

stan na 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Miejscowość

Obręb

Działka

Udział

Pow.

KW

Władający

Forma władania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Dąbrowskiego

3

5

1/1

40,9498

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Rolna

3

6/1

1/1

34,4619

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/6

1/1

52,1523

19358

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

Lidzbark Warm.

4

3/3

1/1

1,4466

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

7

Lidzbark Warm.

4

3/4

1/1

9,4712

19553

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
 w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

8

Lidzbark Warm.
ul. Wierzbickiego 3A

12

17

1/1

2,4701

19066

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

9

Koniewo

18

3/6

1/1

50,1800

19554

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

191,1319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Krasickiego 4

10

29

1/1

0,8465

19009

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,8465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Szkolna 3

10

89

1/1

0,6295

19010

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Szkolna 4

10

91

1/1

0,0353

OL1L/00034707/3

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,6648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Orła Białego 5

11

40/2

1/1

1,7796

11645

Zespół Szkół Zawodowych
Im. Stanisława Staszica
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

1,7796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. 1 Maja 20

2

89

1/1

0,2231

21861

Zespół Szkół Zawodowych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

trwały zarząd

2

Orneta
ul. Kopernika

3

155/3

1/1

0,1062

23636

Zespół Szkół Zawodowych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,3293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. 1 Maja 28

2

94/2

1/1

1,0215

21860

Zespół Szkół Ogólnokształcących

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

1,0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Orneta
ul. Dworcowa 8

2

134/1

1/1

0,5879

21860

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 "Mój Dom" w Ornecie

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,5879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Bartoszycka 3

5

122/5

1/1

1,3920

17745

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warm.

użytkowanie

2

Lidzbark Warm.
ul. 11 Listopada 15

6

109/2

1/1

0,2591

17748

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warm.

użytkowanie

 

 

 

 

Razem

1,6511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Poniatowskiego 3

7

30/35

1/1

0,0250

31960

Młodzieżowy Dom Kultury
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Poniatowskiego

7

33

1/1

0,0883

18935

Młodzieżowy Dom Kultury
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,1133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Dębowa 8

7

40/21

85/100

0,0244

16720

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

0,0244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/19

1/1

0,1949

10252

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/21

1/1

0,0403

10525

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

3

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/65

1/1

0,1867

10252

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

4

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/33

1/1

0,2466

10252

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/35

1/1

0,5344

10252

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

Lidzbark Warm.
ul. Leśna 15

11

38/44

1/1

2,3622

10252

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

3,5651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

m.Lidzbark Warm.

62 działki

21,3808

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

2

gm.Lidzbark Warm.

142 działek

183,8027

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

3

m.Orneta

38 działek

14,7706

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

4

gm.Orneta

41 działek

63,8262

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

5

gm.Kiwity

70 działek

93,2163

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

6

gm.Lubomino

75 działek

102,5012

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

7

gm. Dobre Miasto

2 działki

5,1800

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lidzbarku Warm.

trwały zarząd

 

 

 

 

Razem

484,6778

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lidzbark Warm.

1

14

1/1

7,8527

OL1L/00031215/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

2

Lidzbark Warm.

2

14/2

1/1

1,6725

OL1L/00035222/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie
 

3

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/3

1/1

0,0113

OL1L/00027416/4

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm./Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Odział Morski w Gdańsku

gospodarowanie
/dzierżawa

4

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/4

1/1

0,0158

OL1L/00027416/4

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

5

Lidzbark Warm.
ul. Polna

3

6/5

1/1

0,0055

OL1L/00027416/4

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

6

Lidzbark Warm.

4

1

1/1

5,8780

OL1L/00016971/2

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

7

Lidzbark Warm.

5

23

1/1

5,9135

OL1L/00031205/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

8

Lidzbark Warm.
ul. Piękna

5

119/5

1/1

0,0458

OL1L/00019218/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

9

Lidzbark Warm.
ul. Wyszyńskiego 37

5

119/8

1/1

1,3872

OL1L/00019218/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

10

Lidzbark Warm.
ul. Bartoszycka 3

5

122/3

1/1

0,9181

OL1L/00017745/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

11

Lidzbark Warm.
ul. Bartoszycka 3

5

122/4

1/1

0,4372

OL1L/00017745/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

12

Lidzbark Warm.

6

9/6

1/1

0,4765

OL1L/00034785/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

13

Lidzbark Warm.

6

9/36

1/1

0,8948

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

14

Lidzbark Warm.

6

9/45

1/1

0,5456

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

15

Lidzbark Warm.

6

9/47

1/1

0,1233

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

16

Lidzbark Warm.

6

9/49

1/1

0,4598

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

17

Lidzbark Warm.

6

9/51

1/1

0,1058

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

18

Lidzbark Warm.

6

9/52

1/1

0,5323

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

19

Lidzbark Warm.

6

9/53

1/1

0,5132

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

20

Lidzbark Warm.

6

9/54

1/1

0,9195

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

21

Lidzbark Warm.

6

9/55

1/1

2,2645

OL1L/00034575/8

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

22

Lidzbark Warm.
ul. 11 Listopada 15

6

109/1

1/1

0,3863

OL1L/00017745/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

23

Lidzbark Warm.
ul. Zamkowa

7

176/1

1/1

0,0405

OL1L/00019832/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

24

Lidzbark Warm.
ul. Zamkowa

7

176/2

1/1

0,0201

OL1L/00019832/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

25

Lidzbark Warm.

8

1/4

1/1

2,6212

OL1L/00019478/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

26

Lidzbark Warm.
ul. Wiejska i Olsztyńska

9

45/5

1/1

0,0183

OL1L/00014976/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

27

Lidzbark Warm.
ul. Wiejska i Olsztyńska

9

45/10

1/1

17,3741

OL1L/00014976/3

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

28

Lidzbark Warm.
ul. Olsztyńska

9

47/2

1/1

0,4842

OL1L/00014975/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

29

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/3

1/1

0,0133

19767

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

30

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/4

1/1

0,0133

19768

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

31

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/5

1/1

0,0133

19769

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

32

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/6

1/1

0,0133

19770

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

33

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/8

1/1

0,0265

19771

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

34

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/26

1/1

0,3205

28774

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

35

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/40

1/1

0,1700

33247

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

36

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/41

1/1

0,1072

33247

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

37

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/42

1/1

0,1186

33247

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

38

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/43

1/1

0,0710

33247

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

39

Lidzbark Warm.
ul. Leśna

11

38/63

1/1

0,0598

19771

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

40

Lidzbark Warm.
ul. Wyszyńskiego 20

11

45/2

1/1

0,0795

17746

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

41

Lidzbark Warm.

12

40

1/1

1,7164

OL1L/00031201/5

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

42

Orneta
ul. Sucharskiego

1

17/1

1/1

0,0227

OL1L/00021435/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie
/dzierżawa

43

Orneta
ul. Przemysłowa

2

103/5

1/1

0,0527

OL1L/00033309/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

44

Orneta
ul. Przemysłowa

2

103/6

1/1

0,0748

OL1L/00033309/6

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

47

Orneta
ul. Dworcowa 4

2

136/3

1/1

0,0936

OL1L/00022282/0

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

48

Orneta
ul. Wojska Polskiego 57

5

256/2

1/1

0,1557

OL1L/00023011/7

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

49

Maków

20

23/1

1/1

0,0137

OL1L/00019878/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

50

Maków

20

24

1/1

0,0300

OL1L/00019878/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

51

Maków

20

26/1

1/1

0,0128

OL1L/00019878/1

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

52

Pilnik

42

5/57

1/1

13,1479

OL1L/00033652/5

Zarząd Powiatu w Lidzbarku Warm.

gospodarowanie

 

 

 

 

Razem

68,2442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

754,6374

 

 

 

 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji

 

 1. Decyzją Zarządu Powiatu znak GKK.6844.4.2019.GN z dnia 109.2019 r. oddano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim nieruchomości gruntowe położone w Lidzbarku Warmińskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 6 jako działka nr 9/38 o pow. 0,0721 ha, KW OL1L/00034785/3 oraz działka nr 9/43 o pow. 0,1487 ha, KW OL1L/00034575/8.
 1. Aktem notarialnym Rep.A AN 5783/19 z dnia 04.11.2019 r. oraz Rep.A AN 6590/2019 z dnia 17.12019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał Gminie Lidzbark Warmiński udział w nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10 m. Lidzbarka Warmińskiego jako działka nr 32 o pow. 0,4277 ha, KW OL1L/00019019/2 za łączną kwotę 299 384 zł.
 1. Aktem notarialnym Rep.A AN 6597/2019 z dnia 17.12.2019 r. Powiat Lidzbarski nabył nieodpłatnie od Gminy Lidzbark Warmiński, położoną w gminie Lidzbark Warmiński, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wielochowo jako działka nr 23/3 o pow. 0,3532 ha, KW OL1L/00019922/5, wartość darowizny – 11 238 zł.
 1. Aktem notarialnym Rep.A 4264/2019 z dnia 19.07.2019 r. Powiat Lidzbarski sprzedał nieruchomości położone w Lidzbarku Warmińskim w obrębie 6, działka nr 9/37 o pow. 0,0057 ha KW OL1L/00034785/3 oraz nr nr 9/46, o pow. 0,5790 ha KW OL1L/00034575/8 za łączną cenę 376 308,66 zł.
 1. Decyzjami Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego znak GG.6831.19.2019.AH,  GG.6831.20.2019.AH,  GG.6831.21.2019.AH z dnia 10.09.2019 r. zatwierdzony został podział nieruchomości położonych w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6:
 • nr 9/42 na działki nr 9/49 o pow. 0,4598 ha, nr 9/50 o pow. 0,1333 ha, nr 9/51
  o pow.   0,1058  ha, 
 • nr 9/44 o powierzchni 1,0455 ha, na działki: nr 9/52 o pow. 0,5323 ha, nr 9/53
  o pow. 0,5132 ha ,
 • nr 9/48 o pow. 3,1840 ha, na działki: nr 9/54 o pow. 0,9195 ha, nr 9/55 pow. 2,2645 ha

            Jednocześnie zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami działka nr 9/50 w drodze ww. decyzji z mocy prawa, przeszła na własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego.