Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz stowarzyszeń sportowych rejestrowanych w KRS

Informację sporządzono na podstawie danych dostępnych na dzień 15.02.2017 r. w Wydziale Oświaty, Kultury Promocji Starostwa.

 

Wykaz

stowarzyszeń kultury fizycznej – rejestrowanych w sądzie

działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego

 

Lp.

Nazwa  stowarzyszenia

siedziba

Nr ewidencyjny

Cele stowarzyszenia

uwagi

 

1

Lidzbarski Klub Sportowy "Polonia"

 

11-100 Lidzbark Warmiński,

ul. Bartoszycka 24,

 tel. (089) 767 20 87

1

-

- Nie zarejestrowany w KRS

- Wyrejestrowany – decyzją starosty z dnia 23.07.2007 r.

 

2

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Poniatowskiego 22,

tel. (089) 767 29 95

2

-

Wpisane do KRS

0000045177

3

Moto- Klub

Lidzbark Warmiński

 

11-100 Lidzbark  Warmiński

 ul. 30-lecia 18

 

3

działanie na rzecz młodzieży miasta i rejonu Lidzbarka Warmińskiego poprzez popularyzacje techniki, a motoryzacyjnej w szczególności; rozwijanie wśród młodzieży i społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowania na rzecz ruchu drogowego; działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; organizowanie i popularyzacja masowego oraz wyczynowego sportu motorowego; podnoszenie poziomu sportu motorowego; organizowanie turystyki motorowej i samochodowej.

Wpisane do KRS

0000014717

 

4

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

„SL Salos”

działające przy Domu Parafialnym w Rogiedlach,
Rogiedle 42

11-135 Lubomino

4

-

Wpisane do KRS

0000045397

5

Towarzystwo Brydża Sportowego "Schutex"

 

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 5/2

5

-

Nie wpisane do KRS - zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

6

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

 

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 4

6

-

Nie wpisane do KRS

- zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

 

7

Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Orneta

11-130 Orneta,

ul. Sportowa 6,

tel. 0 55 242 10 85

7

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport.

Wpisane do KRS

0000017464

 

8

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

 

11-135 Lubomino,

ul. Kopernika 7,

 tel. (089) 616 07 66

8

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie krzewienia, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, itd.

Wpisane do KRS

0000043122

9

Gminny Klub Sportowy Koncajs

Kraszewo

11-100 Lidzbark Warmiński, tel. (089) 767 40 17

9

-

Nie wpisane do KRS

- zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

10

Integracyjny Klub Sportowy „SMOK”

ul. Przemysłowa 6/1

11-130 Orneta

10

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, upowszechnianie „alternatywnego” stylu życia niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Wpisane do KRS

0000111408

 

11

Miejski Klub Sportowy "Polonia"

w Lidzbarku  Warmińskim

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 24,

tel. (089) 767 20 87

11

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport; zapewnienie zainteresowanym osobom i środowiskom możliwości uprawiania sportu; uprawianie sportu wyczynowego w formie amatorskiej …; wychowania członków klubu na zdrowych, sprawnych i aktywnych społecznie obywateli; przeciwdziałanie zgubnym nałogom wśród młodzieży; promocja miasta poprzez sport

Wpisane do KRS

0000282075

 

 

12

 

Klub Jeździecki

„Kamińskich”

 

 

Ignalin 27

11-100 Lidzbark Warmiński

 

12

popularyzacja walorów rekreacji, hipoterapii i sportu konnego; organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych i hipoterapii; rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii, itp.

Wpisane do KRS

0000324999

13

STOWARZYSZENIE MOTOKLUB

 ORNETA

ul. 1-go Maja 82

11-130 Orneta

 

13

stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wiedzy na temat motocykli, nauki jazdy oraz wspieranie szkół we wszelkich działaniach przyczyniających się do jej rozwoju.

Wpisane do KRS

0000329657

 

 

Sporządziła:

Marlena Andrukajtis

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.