Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz stowarzyszeń sportowych rejestrowanych w KRS

Informację sporządzono na podstawie danych dostępnych na dzień 30.08.2017 r. w Wydziale Oświaty, Kultury Promocji Starostwa.

 

Wykaz

stowarzyszeń kultury fizycznej – rejestrowanych w sądzie

działających na terenie Powiatu Lidzbarskiego

 

Lp.

Nazwa  stowarzyszenia

siedziba

Nr ewidencyjny

Cele stowarzyszenia

uwagi

 

1

Lidzbarski Klub Sportowy "Polonia"

 

11-100 Lidzbark Warmiński,

ul. Bartoszycka 24,

 tel. (089) 767 20 87

1

-

- Nie zarejestrowany w KRS

- Wyrejestrowany – decyzją starosty z dnia 23.07.2007 r.

 

2

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Poniatowskiego 22,

tel. (089) 767 29 95

2

-

Wpisane do KRS

0000045177

3

Moto- Klub

Lidzbark Warmiński

 

11-100 Lidzbark  Warmiński

 ul. 30-lecia 18

 

3

działanie na rzecz młodzieży miasta i rejonu Lidzbarka Warmińskiego poprzez popularyzacje techniki, a motoryzacyjnej w szczególności; rozwijanie wśród młodzieży i społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowania na rzecz ruchu drogowego; działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; organizowanie i popularyzacja masowego oraz wyczynowego sportu motorowego; podnoszenie poziomu sportu motorowego; organizowanie turystyki motorowej i samochodowej.

Wpisane do KRS

0000014717

 

4

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

„SL Salos”

działające przy Domu Parafialnym w Rogiedlach,
Rogiedle 42

11-135 Lubomino

4

-

Wpisane do KRS

0000045397

5

Towarzystwo Brydża Sportowego "Schutex"

 

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 5/2

5

-

Nie wpisane do KRS - zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

6

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

 

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 4

6

-

Nie wpisane do KRS

- zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

 

7

Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Orneta

11-130 Orneta,

ul. Sportowa 6,

tel. 0 55 242 10 85

7

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport.

Wpisane do KRS

0000017464

 

8

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie

 

11-135 Lubomino,

ul. Kopernika 7,

 tel. (089) 616 07 66

8

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie krzewienia, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, itd.

Wpisane do KRS

0000043122

9

Gminny Klub Sportowy Koncajs

Kraszewo

11-100 Lidzbark Warmiński, tel. (089) 767 40 17

9

-

Nie wpisane do KRS

- zlikwidowano stowarzyszenie z mocy prawa z dniem 01.01.2016r.

10

Integracyjny Klub Sportowy „SMOK”

ul. Przemysłowa 6/1

11-130 Orneta

10

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, upowszechnianie „alternatywnego” stylu życia niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Wpisane do KRS

0000111408

 

11

Miejski Klub Sportowy "Polonia"

w Lidzbarku  Warmińskim

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 24,

tel. (089) 767 20 87

11

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport; zapewnienie zainteresowanym osobom i środowiskom możliwości uprawiania sportu; uprawianie sportu wyczynowego w formie amatorskiej …; wychowania członków klubu na zdrowych, sprawnych i aktywnych społecznie obywateli; przeciwdziałanie zgubnym nałogom wśród młodzieży; promocja miasta poprzez sport

Wpisane do KRS

0000282075

 

 

12

 

Klub Jeździecki

„Kamińskich”

 

 

Ignalin 27

11-100 Lidzbark Warmiński

 

12

popularyzacja walorów rekreacji, hipoterapii i sportu konnego; organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych i hipoterapii; rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii, itp.

Wpisane do KRS

0000324999

13

STOWARZYSZENIE MOTOKLUB

 ORNETA

ul. 1-go Maja 82

11-130 Orneta

 

13

stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wiedzy na temat motocykli, nauki jazdy oraz wspieranie szkół we wszelkich działaniach przyczyniających się do jej rozwoju.

Wpisane do KRS

0000329657

14

STOWARZYSZENIE PROGRES AKADEMIA PIŁKARSKA

ul. Plac Wolności 11

11-100 Lidzbark Warmiński

14

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport, m.in. poprzez organizowanie stałego szkolenia młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki gry w piłkę nożną (…)

Wpisane do KRS

0000667605

 

 

15

 

 

LIDZBARSKI KLUB SPORTÓW WALKI OLYMPIA

 

 

ul. 11 Listopada 17/18

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

15

organizowanie, prowadzenie i propagowanie wychowania fizycznego; kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do uzyskania najwyższego poziomu sportowego poprzez m.in. organizowanie stałego szkolenia młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki sztuk walki (…)

 

 

Wpisane do KRS

0000685892

 

 

16

 

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY

„SWIM TEAM”

 

ul. Legionów 1A/22

11-100 Lidzbark Warmiński

 

16

planowanie i organizowanie zajęć sportowych dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i sympatykom klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu przy pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców i sympatyków klubu, angażowanie dzieci i

młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze miasta, województwa i poza nim (…)

 

Wpisane do KRS

0000688962

 

 

 

Sporządziła:

Marlena Andrukajtis